Dombóvári Ipari Park KHT

Kaposszekcső község közigazgatási területén, a 611. számú közút mellett található Ipari Park története 1999-ben kezdődött. Ebben az évben alakult meg a két szomszédos önkormányzat – Kaposszekcső és Dombóvár – kezdeményezésével, további hat szervezet társulásaként a Dombóvári Ipari Park és Logisztikai Központ Szolgáltató Kht. A gazdasági szervezet elsődleges célkitűzés volt a két település között lévő volt szovjet laktanya melletti használaton kívüli, mintegy 26 ha-os terület rendezése, az infrastruktúra kiépítése, továbbá az „Ipari Park” cím elnyerése, majd annak kiterjesztése a területen már működő vállalkozásokra, továbbá a működő vállalkozások munkájának segítése, új munkahelyteremtő vállalkozások letelepítése.


A Dombóvári Ipari Park Kht. tulajdonosi köre:


  • Kaposszekcső Község Önkormányzata 44,12 %
  • Dombóvár Város Önkormányzata 44,12 %
  • Kapospula Község Önkormányzata 2,94 %
  • Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 1,47 %
  • Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zrt. 4,41 %
  • Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1,47 %
  • Tolna Megyei Vállalkozói Központ 1,47 %

 

1999-2000 években elkészült a terület rendezési terve, valamint a közműépítés engedélyezési és kiviteli tervei. 2000. év végén kaposszekcsői képviselőtestület elfogadta településrendezési tervet, mely külön fejezetében szabályozza az ipari park és közvetlen környezete beépíthetőségét. A területek alakítása, hasznosítása, fejlesztése a tervnek és a helyi rendeletnek megfelelően történik.

- A 26 ha-os „zöldmezős” területen különböző nagyságú ipari-, kereskedelmi-, szolgáltató jellegű beruházásokra alkalmas, önálló építési területek lettek kialakítva. Az ipari területek mellett ki lett jelölve egy 3 ha-os rekreációs terület is.

- Ebben az évben kaptuk meg az „Ipari Park” címet, mely 2002-ben a laktanya területén lévő vállalkozásokra (további 39,5 ha) is kiterjesztésre került. A cím elnyerése a vállalkozások által benyújtandó egyes állami támogatások odaítélésénél is kedvező pozíciót jelenthet.

2000-2001 években a terület felszíni rendezése, víztelenítése készült, valamint a közművek építési hatósági engedélyeinek beszerzése, a kivitelezéshez pályázatok készítése. 2002. április hónapban megépült az ipari parkot ellátó vízvezeték.

- Májusban a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól a teljes területre elnyertük az „Ipari Park” címet, mely azt jelenti, hogy változó, de 30 körüli az ipari parkon belüli vállalkozások száma, melyek közel 400 főt foglalkoztatnak.

- Júliusban megkezdte termelését a „zöldmezős” területre az elsőnek betelepült vállalkozás.

- Augusztusban felmérés készült a vállalkozások körében, melyben a kérdések többek között a beszállítói és értékesítési kapcsolataikra; a foglalkoztatottak számára, képzettségére, nyelvtudására; innovációs tevékenységükre; ipari parkon belüli igényeikre irányultak. A felmérés feldolgozása szeptemberben készült el.

- Novemberben megépült a 611. számú közútról lecsatlakoztatott aszfalt burkolatú út, mely egy belső úthálózat része. Ezzel a beruházással biztonságosan megközelíthetővé vált az újonnan betelepült vállalkozás, valamint a 14 ha-os szabad területből további ingatlanok érhetőek el szilárd burkolatú úton.

- Decemberben átadásra került a KAPOS ITK Kht. beruházásában megvalósult innovációs központ épülete, mely alkalmas szakmai konferenciák, vállalati rendezvények, szakmai oktatások, átképzések megtartására. Az épületben helyiségek bérelhetők, irodáknak vagy olyan tevékenységek folytatására amik nem zavarják, nem szennyezik az épületen belüli egyéb tevékenységet. Az Innovációs Központban kapott helyet a Dombóvári Ipari Park Kht. irodája is. Címe: 7361. Kaposszekcső, Liget ltp. 10.

2003. évben újabb vállalkozás vásárolt magának egy 0,3 ha-os területet az ipari park zöldmezős beruházásra alkalmas részén az elkészült bekötőút mellett. Az ipari parkban keletkező szennyvizet a kaposszekcsői telep fogadta be, melynek kapacitása teljes mértékben kihasználásra került. Megoldást a dombóvári szennyvízkezelő telepre történő elvezetés jelentett, melynek építéséhez pályázati támogatást nyertek.

2004. Az előző hévben megkezdett szennyvízvezeték építés július hónapban készült el. A már jelen lévő vállalkozás további terület vásárlásával bővítette telephelyét, üzemi épületét, termelését.

2005. április hónapban kezdődött el és augusztus hónapban fejeződött be a KAPOS ITK Kht. beruházásában egy inkubátor csarnok melyben szeptembertől már termelés folyik. Az ipari parkban már jelen lévő vállalkozás vásárolt közel 1 ha-os területet melyen mintegy 1100 m2 hasznos alapterületű épületet kívánnak felépíteni.

2006. újabb másfél ha-os területet került eladásra, és a belső úthálózat további 700 m-es szakasza kapott aszfalt burkolatot.

Az ipari park barnamezős részén magánszemélyektől tovább i beépítetlen területek, ipari épületek vásárolhatók, bérelhetők. Ezen a területen többségében fém-, és faipari vállalkozások, de ezek mellett cipőgyár, tésztaüzem is található.


Az ipari park közvetlen szomszédságában van a Liget lakótelep. A már felújított lakóházakban mintegy 150 család él. Tavaly került átadásra a kaposszekcsői önkormányzat társasháza, melyben 26 bérlakás van. Jelenleg folyik két lakóépület felújítása vállalkozói beruházásban, további kettő vár felújításra. Az épületek elkészülte után 300 lakás fogadhatja a beköltöző családokat.

Az eladó ingatlanokról, a meglévő vállalkozásokról felvilágosítás kérhető: Papp Nándor ügyvezetőtől a 30/636-7679

Szlovákné Jancsó Zsuzsanna projekt menedzsertől a 20/369-7442 telefonon.

További információk a www.dombovarip.hu oldalon találhatók.


Kaposszekcső Község Önkormányzata - a betelepülő vállalkozások közvetett támogatásaként - nem vezetett be iparűzési adót !