Védőnői Szolgálat

Vezetője: Somlyainé Schlauch Ditta védőnő

Rendelési idő:
várandós tanácsadás - minden kedd:10-12-ig, 
önálló védőnői tanácsadás ( 0-6 évesig) - minden kedd 12-14-ig, 

Elérhetőség :
7361 Kaposszekcső Táncsics u. 5.
06-30/ 339-1180 

Ellátott terület :
Kaposszekcső, Csikóstöttös, Jágónak községek közigazgatási területe.

Védőnői tevékenység tartalma :
Családgondozás
keretében a családok otthonában nyújt segítséget felmerülő problémák megoldásában. 
Nővédelem leginkább beszélgetést, pl. az anyatejes táplálásról, szoptatás fontosságáról, családtervezési tanácsadást, tájékoztatást pl. a szűrővizsgálatok fontosságáról, valamint szükség esetén szakorvoshoz irányítást foglal magában.
Várandósgondozáskor szakorvosi lelet alapján történik a kismamák nyilvántartásba vétele. A terhesség folyamán rendszeres a kapcsolattartás, a családlátogatás, tanácsadás. A védőnői szűrővizsgálatok végzése a gondozási terv alapján készül.
0-6 éves korú gyermekek gondozása szintén gondozási terv és korosztályok szerinti tartalom meghatározással történik, a csecsemő (0-1év), kisded (1-3év), óvodás (3-6év) korú csoportosításban.

A védőnői tevékenység helye :
Tanácsadás az orvosi rendelő mellé szervezett tanácsadó helyiségben, egyéni fogalkozással zajlik. Ennek keretében kerül sor a  védőnői státuszvizsgálatok végzésére (1 hónapos, 3 hónapos, 6 hónapos, valamint 1, 2, 3, 4, 5, 6 éves korban) A gyermekek 2 éves koráig fokozottan a testi, lelki, értelmi, érzelmi, mozgás és beszédfejlődést kíséri figyelemmel a védőnő, melyet egyéni státuszlapon rögzít, szükség esetén tanácsot ad, megfelelő szakemberhez irányít. A 3-6 éves korosztálynál az előző vizsgálatok kiegészülnek a látás, a hallás és a vérnyomás vizsgálatával.
Családlátogatás keretében a védőnő nyomon követi a gyermek fejlődését, szükség esetén szakemberhez irányítja. Ápolási, gondozási, táplálási, valamint egyéb, az aktuálisan felmerülő problémákhoz, kérdésekhez igazodóan ad tanácsot, nyújt segítséget.
Az intézményekben, így az óvodában és az iskolában szűrővizsgálatokat végez. A hajtisztasági és higiénés vizsgálatokat az erre vonatkozó módszertani előírás szerint, annak utasításait betartva látja el. Az óvodában az egészségfejlesztő tevékenység is feladatai közé tartozik : játékos egészségfejlesztő foglalkozás keretében pl. a fogápolásról, tisztálkodásról, egészséges táplálkozásról. Az iskolások szűrővizsgálataira 2, 4, 6, és 8. osztályban, előzetes szülői értesítést követően, tanítási időben a védőnői tanácsadóban kerül sor. A szülők írásban értesítést kapnak a szűrés eredményéről, esetleges további teendőikről. Megszervezi és adminisztrálja az iskolaorvos által elvégzett kötelező védőoltásokat. Egészségfejlesztő tanórákat tart az osztályfőnöki óra keretein belül, pl. az egészséges táplálkozásról, a dohányzás megelőzéséről.