Körzeti Megbízotti Iroda Kaposszekcső

Molnár Zoltán rendőr főtörzszászlós

Cím : KMB-iroda 7361 Kaposszekcső, Liget ltp 1/A.

Fogadó órák: minden hónap 1. szerdáján 14-16-ig.

Elérhetőség: 06-20/216-6822, molnarz@tolna.police.hu

Működési terület : Kaposszekcső, Jágónak


A szervezet működése: Az általános feladatok ellátása, melynek része a lakossággal kiakakított kapcsolattartás, a KMB terület gazdasági, kulturális, kommunikációs, közlekedési helyzetének ismerete. Tájékoztató és propaganda tevékenység ellátása fórumokon a településre jellemző bűncselekményekről, szabálysértésekről, vagyonvédelemről stb.
Bűnügyi feladatok ellátása - nyomozó szerv tagjaként- a hatáskörbe tartozó vétségi ügyekben, körözési feladatok ellátása,  naprakész ismeretek a helyi személyes és tárgykörözésekben.Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása, szülőkkel, iskolákkal, családsegítő központokkal való együttműködés.
Közrendvédelmi feladatok ellátása, melynek során a működési területen levő nyilvános szórakozóhelyek, közterületek, piacok, árusító helyek rendszeres ellenőrzése. Elemi csapás, baleset, katasztrófa, fertőtő betegségek, megbetegedések esetén az illetékes hatóságokkal való együttműködés.
Közlekedésrendészeti feladatok ellátása, melynek során a közlekedők ellenőrzése, szabályok betartatása a fő cél. Balaseteknél a szükséges teendők ellátása.
Igazgatásrendészeti feladatok ellátása, melynek során a területen tartózkodó külföldiek ellenőrzése, járművezetéstől eltiltott, mellékbüntetéses személyek figyelemmel kísérése a feladat. Tájékoztató munka végzése, az államigazgatási ügyek intézésének helyéről, módjáról.