Magyarországi Metodista Egyház Dombóvári Körzet Kaposszekcsői Gyülekezet

 • Vezető: Szabó Andor és Szabóné Papp Klára
 • Irányítószám: 7361
 • Település: Kaposszekcső
 • Cím: Petőfi u. 65.
 • Telefonszám: -
 • Fax: -
 • Mobil: -
 • Honlap: -
 • E-mail: -

 

  Rövid leírás:

  A metodizmus az anglikán egyház reformmozgalma volt a XVIII. századi Anglia életében. Hatalmas változások következtek be a társadalmi életben. A szabadversenyes kapitalizmus fénykora, kivándorlás Amerikába, a parasztok nagy részéből elűzött bányász vagy ipari munkás, proletár lesz. Az egyház eltávolodik a szakadozó társadalomtól és annak gondjaitól (szegénység, iszákosság, rabszolgák kizsákmányolása és egyéb szociális bajok). John Wesley és társai az Istenhez való megtérés döntő fordulatában, a megszentelődésben, a hitnek a szeretetben, a hétköznapokban való gyakorlásában, Isten szeretetének következetes elfogadásában látják a reform lehetőségét. Ez úgy is realizálódott, hogy Anglia elkerülte a pusztító forradalmat.
  Magyarországra a metodizmust a svábok hozták. Kaposszekcsőn az evangélikus egyházból kiváltak alkották az első gyülekezeti közösséget a múlt század húszas éveiben. A helyi gyülekezet fontos jellemzője, érdeme, hogy jelentős személyeket (lelkészeket, vezetőket, diakonisszákat) és egyéb értékeket (ingatlant, ifjúságnak táborozási lehetőséget, nevelőotthoni gyerekeknek családot) adott. Itt működik az egyház két szociális otthona közül az egyik.

  Istentisztelet rendje:

  vasárnap du. 3 órakor a Petőfi utcában
  kedden du. 17.30-kor Goldmann Erzsébetnél ( Kossuth u. 23.)