Pályázatok - Kerékpárút építés III. szakasz

Kaposszekcső bemutatása

 A község első írásos említése az 1400 évekből maradt fenn, tárgyi emléke az 1724-ből származó pecsétnyomó, melynek fő motívumát, az emberalakot jelenkori címerünk is őrzi. A népesség többsége magyar, ám jelentős a német nemzetiség is, akik kisebbségi önkormányzat választása révén a helyi közéletben is jelen vannak. Megtalálható a katolikus, az evangélikus és a metodista vallás – a községben az evangélikusok 80 fős, a metodisták 20 fős szeretetotthont is működtetnek.

Az utóbbi években Kaposszekcső jelentős fejlődést tudhat maga mögött : infrastruktúrája teljes körűen burkolt utakkal, vezetékes gázzal, szennyvíz-csatornahálózattal, korszerű közvilágítással, kábeltelevíziós rendszerrel rendelkezik.  

Több települést érintően nyújt intézményi szolgáltatásokat : óvoda, német nemzetiségi oktatást biztosító 8 osztályos iskola, gyógyszertár üzemel Kaposszekcsőn, egyben a védőnői és a háziorvosi körzet székhelyeként is működik a település. A Sportcsarnokban rendszeres edzést tartanak a diákcsapatok mellett a község „profi” focistái. Ezen intézmény ad teret a nagyobb létszámú társadalmi ünnepségeknek, rendezvényeknek.

Az önkormányzat együttműködik a helyi civil szervezetekkel, azokat folyamatosan támogatja : így a sportkört, az országosan elismert hímző szakkört, valamint a környéken nagy népszerűségnek örvendő fúvószenekart. Több éve működik a községben Faluszépítő Egyesület, Nyugdíjas Klub, Német-Magyar Kulturális Egyesület, Szívklub, valamint Polgárőrség is. A település két alapítványa, a Kaposszekcső Gyermekeiért és a Falunkért, Kaposszekcsőért Alapítvány támogatja a kulturális életet, a szociálisan rászorulókat, valamint a település nagyobb beruházásainak, rendezvényeinek megvalósítását.

A 2005. decemberében átadott Közösségi Házat jól használja ki a lakosság : a civil szervezetek itt tartják összejöveteleiket, a számítástechnikai terem várja az internetezőket, családi rendezvények tartására is kiváló helyszín. Szabadtéri színpadán számos sikeres műsort tartottak már. A ház mögötti modern játszótér a legkisebbeket szolgálja. További terv egy helytörténeti gyűjtemény létrehozása és egy többfunkciós sportpálya kialakítása.

Immár 15 éves hagyományra tekint vissza a Hábich Konrád Fúvószenekari találkozó  megrendezése.  A köré szerveződött Pünkösdi fesztivál minden lakos és számos vendég számára nyújt kétnapos, színvonalas és mozgalmas szórakozási lehetőséget.

A volt szovjet laktanya területén megépült Liget lakótelepen, a kedvező életkörülmények miatt folyamatosan nő a lakosság. Az önkormányzat 26 bérlakást pályázati támogatásból épített meg, 2005-ben vehették birtokba első bérlői. Ezen településrészen a közutak állapota és a parkolás kialakítatlansága, a közterületek rendezetlensége a legfőbb és legsürgetőbben megoldásra váró probléma.

Az iparövezetben a Dombóvári Ipari Park részeként működő 41 vállalkozás csaknem 500 fő számára biztosít munkahelyet kistérségi szinten.   

Kaposszekcső élő kapcsolatban áll a német Bietigheim, illetve a szlovákiai magyar Felsőszeli településekkel. A hivatalos kapcsolat létesítése után előtérbe került a kulturális, oktatási és sportrendezvények együttes tartása, egymás kulturájának, hagyományainak megismerése és őrzése. Majd a lakosság széles körének bevonásával a baráti – családi kötelékek kiépítése.  

A projekt szükségességének bemutatása

A településen áthaladó 611-es út nagy forgalmat bonyolít : kapcsolatot teremt Pécs és a Balaton, Pécs és Győr, valamint Pécs és Budapest között. Az út átlagos forgalma 7.350 jármű/nap, melyből kiemelkedő a nehézgépjárművek aránya – 6,7 %. A viszonylag magas kerékpáros forgalom 2,8 % – ez kb. 200 fő napi közlekedését jelenti – naponta számos balesetveszélyes helyzetet teremt.

A szomszédos település, a kistérség központja, Dombóvár csupán 5 km-re található. A város Kaposszekcső lakosságának oktatási, egészségügyi, kulturális és munkaügyi vonzási szerepét egyaránt betölti. A város fő átkelési szakaszán, valamint üdülőkörzetében több éve kiépített kerékpárút várja a két keréken közlekedőket. A kerékpárút egyik végpontja a Dombóvár-Szőlőhegyi bekötőút, helyben szokásos elnevezéssel Szent János, vagy Gólyavár.  A megvalósuló kaposszekcsői kerékpárút III. szakasza, csatlakozik a kiépített végponthoz, megvalósul az un. hivatásforgalmi kerékpáros közlekedés biztonságos lehetősége.

 A forgalom kétirányú : számos diák, munkavállaló, szórakozni és bevásárolni induló lakos ingázik naponta a két település között. Viszont Dombóvárról is sok munkavállaló jön Kaposszekcsőre : az Ipari Park 41 vállalkozásánál kb. 500 fő kapott munkát, itt keresik meg a családjuk megélhetését biztosító jövedelmet.

Kaposszekcső régi zárkertes ingatlanjainak tulajdonosai is rendszeres használói lesznek a kerékpárútnak, biztonságosan közlekedhetnek a hétvégi kerti munkák végzésére szőlőjükbe.

2000. év óta kereste az önkormányzat annak lehetőségét, hogy település lakóinak, a közülük számos kerékpározó közlekedésbiztonsága érdekében kiépülhessen a 611. főút mellett a kerékpárút.

2002-ben, 1200 m hosszban épült meg a régi településrész határát a Liget lakóteleppel összekötő szakasz a csatlakozó kerékpárút I. ütemeként.

Néhány sikertelen pályázat után, 2008-ban adódott a v égül sikerre vezető lehetőség : az Európai Unio Regionális Fejlesztési Alapjának támogatásával megépülhetett a kerékpárút III. szakasza, a Liget lakótelep belterületi határvonalától a Dombóvár-Szőlőhegy bekötőútig. A harmadik ütemmel egyidőben elkészült a II. szakasz, a Liget lakótelep belterületi részén, Kaposszekcső Község Önkormányzatának önerejéből.

A megvalósult projekt céljai

A megvalósult projekt közvetlen, fő célja, a hivatásforgalmú és szabadidős kerékpározás biztonságos feltételeinek megteremtése volt. Másodlagos cél Dombóvár és Kaposszekcső kerékpáros összeköttetésének kiépítése, csatlakozás a már meglévő kerékpárutak rendszeréhez.

A projekt közvetett fő célja a 611-es főút tehermentesítése, a biztonságos közlekedés megteremtése. Másodlagos cél volt a Liget lakótelep egyre növekvő népessége életkörülményeinek javítása, a területi elhelyezkedésből fakadó hátrányok csökkentése, az Ipari Parkban, valamint Dombóváron található munkahelyek és szolgáltatások elérhetőségének javítása. Harmadlagos közvetett célként jelöltük meg a környezetkímélő közlekedés feltételeinek biztosítását, a közlekedési eredetű légszennyezettség csökkentését. Negyedsorban egységesebb településképi arculat megjelenésének biztosítása indokolta a projekt megvalósítását.

A projekt előkészítése

Az előkészítés folyamán legelső feladat volt a tervek elkészítése és a majdani kerékpárút területének megszerzése.

A kerékpárút és a kerékpáros híd terveit a HIDROSZ Bt. készítette, Kovács József tervező a kivitelezés során is sokat segített a kerékpárút terv szerinti megvalósításában. A terület kimérését és az ingatlanváltozási dokumentációt a Vadászi és Társai Kft. fölmérőjeként Szabotin Péter készítette.

A kerékpárút területének megszerzése nem ment egyszerűen. A Dalmandi Állami Gazdaság megszűnését követően közös tulajdonba került területeken, közel 200 tulajdonossal kellett megegyezni a terület tulajdonjogának megszerzése érdekében. Az I. fokú építési hatóság, Dombóvár Város Jegyzőjének és ügyintézőjének, Kukoricza Árpádnak, valamint az ingatlan értékbecslő szakértőnek, Herczig Ferencnek köszönhetően sikerült megegyezni a számos tulajdonossal, és részükre a vételár összegét az útlejegyzési eljárás végén, 2007. májusában kifizetni.

A fentieket követően Kaposszekcső Község Önkormányzata 2008. évben, a KÖZOP 3.2.0/b. támogatási alapjához nyújtott be támogatási kérelmet, a Liget lakótelep és a Szőlőhegyi bekötőút közti kerékpárút és kerékpáros híd, valamint egy kerékpáros pihenőhely megvalósítására.  A sikeres pályázatot Pap Margit és Schmidt Anikó a Dombóvári Kistérségi Társulás pályázatírói állították össze.

A pályázat benyújtásával egyidejűleg a Képviselőtestület döntött a II. szakasz ( a Liget lakótelepi belterületi rész ) önerőből történő építéséről és a kiviteli munkák egyidejű megvalósításáról.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Szekszárdi Kirendeltségének ügyintézője, Ceider Károly adta ki az építési engedélyt a kerékpárút II. és III. szakaszának, valamint a kerékpáros hídnak a megépítésére.

2009. év elején értesítették az önkormányzatot a pályázati támogatás megítéléséről. Hosszas előkészítő munka során a két projektmenedzser, dr. Kovács Ildikó körjegyző és Jancsóné Szlovák Zsuzsanna műszaki tanácsadó közreműködésével elindult a szerződéskötési eljárás.  

2009. október 7-én Kaposszekcső Község Önkormányzata nevében Csapó Gyuláné polgármester aláírhatta a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezetként kijelölt KIKSZ Közlekedésfejlesztő Zrt-vel az EU-s támogatás felhasználása érdekében.

Időközben a képviselőtestület elindította a kivitelező személyének megtalálása érdekében a közbeszerzési eljárást. Az eljárás bonyolítójaként, valamint a majdani kivitelezés ellenőrzésével megbízta a Kapos–Hidro Kft-t. Szakértőjük, Magyarcsik Tamás munkáját dicséri a már az első körben eredményesen és jogorvoslat nélkül zárult eljárás, majd a vállalkozási szerződés előkészítése és megkötése a Belváros Tetőtér Kft-vel.

A megvalósult projekt

A Belváros Tetőtér Kft. számára a munkaterület átadás 2009. október 7-én történt meg. Az időjárási körülmények a munka kezdetén kifogástalanok voltak, majd egyre romlottak, a kerékpáros-híd és a pihenő építésekor több alkalommal szinte hóviharban és szó szerint hóban-fagyban küzdöttek a munkások feladatukkal és a természeti erőkkel.

A közművek tulajdonosaival történt egyeztetések is eredményre vezettek, ám egy, az EON által, nem terv szerint elhelyezett gázvezeték miatt a kerékpáros híd kisebb mértékű áttervezése vált szükségessé, melyet a tervező rugalmasan és gyorsan oldott meg.

2009. december 15-én elkészültek a kiviteli munkák, ám tekintettel az év végére, a hivatalok és közműszolgáltatók leállására, az érdekeltek 2010. január 15-re tűzték ki a műszaki átadás-átvételi eljárást, mely elsőre sikeresnek bizonyult, minden érdekelt megfelelőnek találta az elkészült beruházást. A Nemzeti Közlekedési Hatóság forgalomba helyezési eljárása e kiadvány megjelenésekor folyamatban van.

A munkákat a kivitelező részéről Balassa Zoltán műszaki vezető és az önkormányzat megbízásából a Kapos–Hidro Kft. képviselője, Zeller Richárd műszaki vezető felügyelte.

A projekt során elkészült a 970 méter hosszúságú kerékpárút, 2,6 m szélességben, szintben az útburkolathoz csatlakozva. A 611-es főúttal párhuzamosan vezető nyomvonal, attól 3-15 m távolságban fut. A nyárfaerdő területén áthaladó szakasz megépítésekor vízszintkorrekciók alkalmazásával vették figyelembe, hogy számottevő fakivágás ne kerüljön sorra. A kerékpárút mentén, mindkét oldalon félméteres padka biztosítja a balesetmentes közlekedést, az oldalakon kialakított töltésrézsű pedig a csapadékvíz elfolyását, melyet egyes szakaszokon mesterséges megoldással, másutt a tereplejtést kihasználva, természetes módon vezettek a Pálinkaházi árokba. A kerékpárosút forgalomtechnikai biztonságát a Start-Út Bt. által ( üzletvezető : Lukács József ) készített közlekedési táblák segítik.

A Baranya-csatorna Menti Vizitársulás kezelésében lévő vízfolyás hídja a meglévő közúti híd mellé épült, elleníves vonalkorrekció alkalmazásával. Mivel pályaszintjük megegyezik, ez a kerékpáros híd terepből való kiemelését és domború lekerekítés tervezését igényelte. A burkolat a 611-es főút felé 2%-os eséssel készült el. A híd kéttámaszú gerendahíd, a hídfők vasbeton alapozásúak. A főtartókat előfeszített hídgerendák tartják, melyekre monolit vasbeton pályalemezt fektettek. A pályalemez teljes szélessége 3,6 m, korlátok közti mért szélessége 3,3 m. A hidat 1,5 m magasságú függőleges osztású acélkorlát határolja.

Az út középszakaszán kialakításra került egy kerékpáros pihenő, ahol a biciklizők akár a meleg, akár az eső ellen behúzódhatnak egy formatervezett – a településképben a közlekedési csomópontokon már több alkalommal megjelent – fedett pihenőbe. A kerékpárok biztonságos tárolását egy rögzített kerékpártároló elhelyezése biztosítja. Az előbbit a DOVAS Szövetkezet ( ügyvezetője Szabó Zoltán ), utóbbit Szlovák István készítette. A fákkal körülvett kis pihenőhely remélhetőleg kedvelt megálló lesz az utat rendszeresen használók körében.

2010. március 5-én történt meg a kerékpárút hivatalos átadása.

A két települést összekötő eszmeiséget a rendezvény szervezésekor is figyelembe vették. Zenés bemelegítést követően, Patay Vilmos Dombóvár Város Polgármesterének startjelére, 4 km-es futóverseny indult a Dombóvári 56-osok teréről a Dombóvári Atlétikáért Alapítvány ( elnök : Németh Győző ) támogatásával az ünnepség helyszínére. A futókhoz a Kaposszekcsői Sportegyesület elnökének, Szabó Zoltánnak indításával kerékpárosok is csatlakoztak. A versenyzőket és a meghívott vendégeket Csapó Gyuláné Kaposszekcső polgármestere köszöntötte. Az ünnepi átadást Szabó Imre Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter tisztelte meg jelenlétével és ünnepi beszédével. Végül minden résztvevőt a Kapos Innovációs Központban láttak vendégül.

A pályázat kommunikációs kötelezettségeinek teljesítése érdekében köszönet illeti Varsányi Gyulát, aki az információs táblákat és emléktárgyakat, valamint az ünnepélyes átadó meghívóit készítette, valamint jelen kiadvány szerkesztőjét és kiadóját, a T és TN Kft-t, annak ügyvezetőjét Teibert Csabát.  A kiadvány 3D-s térképmellékletét a Geo-Gráf Kft. ( ügyvezető : Szász István ) készítette. A záróünnepség catering szolgáltatását a Fortuna Kkt. ( üzletvezető Klotz István ) biztosította.

A projekt megvalósulásával Kaposszekcső község lakossága balesetmentesen és biztonságosan közlekedhet a településrészek és Dombóvár között. Megkönnyítve így a mindennapi egészségügyi, oktatási, kereskedelmi, kulturális és munkaügyi feladatok elérését ezen környezetkímélő közlekedési formával.

Más szempontból és a másik irányból, a kistérség fő turisztikai vonzerejét meghatározó a Gunarasi Gyógy- és Strandfürdő vendégei is közvetlenül eljuthatnak a Kaposszekcsői mikrotérségbe.

Kiemelendő, hogy egészségvédelmi szempontból, a szív és érrendszeri megbetegedések, az elhízás, a cukorbetegség és a stressz okozta károsodások magas arányát figyelembe véve, kiemelkedő jelentősége van a kerékpárút megépülésének és a dombóvári kerékpárúthoz történő csatlakozásának. Ezen betegségek megelőzése érdekében fontos az állandó, könnyen elérhető és viszonylag olcsó testmozgási lehetőségek biztosítása, és ebben a szakemberek véleménye szerint a kerékpározásnak, mint mozgásformának jelentős szerep lehet.

A megvalósult projekt pénzügyei

A kiadvány megjelenésekor teljesen pontos számok még nem ismertek, de a projekt megvalósulása során a támogatási szerződésben elvártakat és vállaltakat a projektmenedzserek állandóan felügyelték, törekedtek annak pontos megvalósítására.

A projekt összköltsége 54.851.937.- Ft, mely az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 46.149.599.- Ft. vissza nem térítendő támogatásból és az önkormányzat  8.702.338.- Ft. összegű önerejéből áll. Így a projekt 84,13 %-os támogatottsággal rendelkezik.

Tervek a megvalósult projekt továbbgondolására

Kaposszekcső Község Önkormányzata tervei közt szerepel a kerékpárút ezen szakasza mellett is sövény telepítése, fák ültetése, a kerékpáros pihenő mellett egy kis tűzrakó hely kialakítása és szeméttartó kihelyezése.

A Liget lakótelep 1. számú lakóház előtt egy Vitalis park kialakítása, ahol gyerekek, fiatalok és szépkorúak együttesen sportolhatnak, speciális szabadtéri, rövidtávú testedzésre kialakított tornaszereken. A legkisebbeket majd homokozó, mászóka és hinták várják. A kerékpárosok és a gördeszkások számára egy félcső szolgálhatja technikájuk bemutatását, csiszolását.

A fentiek megvalósulásával a Kaposszekcső, Liget lakótelepen eddig oly annyira hiányzó, rendezett kis szórakozó centrum létesülhet. A településre eddig szintén nem jellemző turisztikai célpont is lehet a park, hogy akár a központi településrészről, akár Dombóvárról, felkeressék a kerékpárosok a környéken még sehol nem található felszereléseket és kipróbálják azokat.