Képtár

A 150 éves evangélikus templom újraszentelése

Uram, szeretem a te házadat!
150 éves a kaposszekcsői evangélikus templom Isten iránti hálaadással a templom fennállásának 150. évfordulója és felújítása alkalmából az Egyházközség tagjai és támogatói 2015. november 08.- hirdeti a márványtábla, amely a Kaposszekcsői Evangélikus templomban lett leleplezve. Az ünnepi, hálaadó istentisztelet keretében az igehirdetés és az újjászentelés szolgálatát Gáncs Péter püspök végezte, aki a 26. zsoltár 8. verse alapján hirdette Isten igéjét az egybegyűlteknek. Kaposszekcsőn az első imaház 1796- ban épült, azonban rövid időn belül kicsinek bizonyult az épület: a gyülekezet 1863. április 20- án lerakja a templom alapkövét. Az építkezés gyorsan befejeződik, alig több, mint egy évvel később, 1864 decemberében már megtartják a templomban az első istentiszteletet. A felszentelésre azonban- a püspök késedelme miatt- csak 1965. november 12- én kerülhetett sor. A templomépítő elődök példája, egyház szeretete és elkötelezettsége a jelenben is kötelez. A gyülekezet presbitériuma, majd egész közössége úgy határozott, hogy felújítja 150. éves templomát. E döntés értelmében került sor idén ősszel a tető felújítására és az épület külső festésére. Pár évvel ezelőtt új nyílászárók is kerültek a régiek helyére, és több apró javításra, berendezések pótlására is sor került a közelmúltban. A gyülekezet tagjai elsősorban nem külső segítséggel, pályázati támogatással valósították meg a beruházásokat, hanem önerőből: gyűjtéseket szerveztek a faluban, támogatókat kerestek, nagyon sok társadalmi munkát végeztek. Természetesen az Egyházkerület, az Egyházmegye valamint az Országos Egyház is segített a tervek megvalósításában- köszönet érte- azonban örvendetes tény, hogy a helyi közösség tenni akarásról, áldozatkészségről tett tanúbizonyságot nagyon komoly áldozatot vállalva. Mindennek komoly üzenete van: az istenháza a kaposszekcsőieknek nem csak fontos volt, hanem ma is az. Ez pedig a múlt felidézése után már a jövő távlatait sejteti: egy templom felújítása nem csak a múlt örökségének ápolását jelenti, hanem a jelen és legfőképpen jövő gyülekezetének kell, hogy készüljön minden. November 08-án, a zsúfolásig megtelt templomban hálával nézhetett vissza az ünneplő gyülekezet történelmi múltjára, és bizakodással tekintett a jövőre azzal a reménységgel, hogy a gondviselő Isten megőrzi és megtartja híveit a továbbiakban is.
Szabó Szilárd, lelkész

2015.11.08 004.JPG 2015.11.08 017.JPG P1450964.JPG P1450965.JPG P1450966.JPG P1450967.JPG

P1450968.JPG P1450972.JPG P1450974.JPG P1450975.JPG P1450976.JPG P1450977.JPG