:„EGÉSZSÉGÜNKÉRT”

Címkék: Egészségünkért

:„EGÉSZSÉGÜNKÉRT” Egészségügyi alapellátás fejlesztése Kaposszekcső és Csikóstőttős polgárai egészségének megőrzése érdekében

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00002

Kedvezményezett: Kaposszekcső Község Önkormányzata Kedvezményezett neve Kaposszekcső Község Önkormányzata

Projekt címe „EGÉSZSÉGÜNKÉRT” Egészségügyi alapellátás fejlesztése Kaposszekcső és Csikóstőttős polgárai egészségének megőrzése érdekében.

A projekt során háziorvosi, valamint védőnői tanácsadó helyiség felújítása, akadálymentesítése, és energiahatékonysági mutatóinak javítása a cél.

A két ingatlan a fejlesztés után a 176/2008 (VI.30.) Kormányrendeletnek megfelelően „DD-korszerűt megközelítő” kategóriába eső energiatanúsítvánnyal fog rendelkezni. A beruházás eszközbeszerzést is tartalmaz. A komfortosítás érdekében új berendezések, bútorok kerülnek beszerzése. A fejlesztés eredményeként már ezekben a rendelőkben is elvégezhetők lesznek alapvető szűrővizsgálatok, egészségügyi állapotfelmérések, ami által, valamint a beszerzendő prevenciós eszközök segítségével megvalósítható programokkal, kampányokkal kiemelt szerepet kap a prevenció a lakosság közvetlen lakóhelyén.

Kaposszekcső: Az átalakítás során a belső közlekedési útvonalak és helyiség-kapcsolatok átszervezésével az épület teljes akadálymentesítése meg lesz oldva. Az orvosi rendelőhöz férfi, akadálymentes-női és személyzeti WC és mosdó, a védőnői tanácsadóhoz személyzeti és kismama WC és mosdó lesz kialakítva. A felújítás során a belső nyílászárók, aljzat, burkolat, szaniterek cseréjére, belső villamoshálózat felújítására, központi fűtés korszerűsítésére, födém és homlokzat hőszigetelésre, tető héjalás cseréjére kerül sor. Egy közös új akadálymentes bejárat készül, melyet az előírásoknak megfelelő rámpa köt össze az akadálymentes parkolóval. Az orvosi rendelő felőli bejárat személyzeti bejárónak megmarad. A bejáratok fölé előtető készül. Az előírásoknak megfelelő tároló helyiségek beépítésre kerülnek. A meglévő, elavult központi fűtési rendszer korszerű, energiahatékonyabb rendszerrel lesz átszerelve. A kazán földgáz üzemű, zárt égésterű, kondenzációs gázkazán lesz. Az elavult, gazdaságtalan radiátorok korszerű hőleadókra lesznek cserélve. Az egész épület új villamoshálózatot kap, új, korszerű világítótestek kerülnek felszerelésre. A teljes épület külső homlokzati hőszigetelő-rendszert kap. Ezzel a teljes épület energiahatékonysági mutatói nagy mértékben javulnak. Az elképzelés a település rendezési tervének és vonatkozó építési előírásoknak megfelel. Csikóstőttős: Az épület akadálymentesítését és vonatkozó előírásoknak való megfeleltetését kis mértékű bővítéssel és belső átalakítással tudjuk megoldani. A meglévő épületben lesz kialakítva egy akadálymentes – és egyben női WC. A jelenlegi váró és rendelő a jobb helyiségkapcsolatok érdekében fel lesz cserélve. A bővítményben kap helyet a férfi mosdó és a WC, valamint a személyzeti öltöző-WC. A felújítás során mind a belső, mind a külső nyílászárók, a burkolatok, szaniterek cserélve lesznek. A belső villamoshálózat teljes felújítására és bővítésére, a meglévő központi fűtés bővítésére, a födém és homlokzat hőszigetelésére, a tető hajlás-cseréjére kerül sor. A bejárathoz az előírásoknak megfelelő rámpa készül, amelyet a telken belül kialakított akadálymentes parkolóból meg lehet közelíteni. A teljes épület külső homlokzati hőszigetelő-rendszert kap. Ezzel a teljes épület energiahatékonysági mutatói nagymértékben javulnak.

Az elképzelés a település rendezési tervének és a vonatkozó építési előírásoknak megfelel. Mindkét ingatlan esetében az OTÉK 42§ szerint az épület rendeltetési egységei és hasznos alapterülete alapján számított parkoló darabszám teljesítve lesz. Ezen belül 1-1 db akadálymentesített parkoló kerül kiépítésre.

A 60/2003 (X.20.) ESzCsM rendeletben valamint a 49/2004 (V.21.) ESzCsM rendeletben foglalt eszközökkel az egészségügyi szolgáltató rendelkezik. Azonban az eszközök nagy százaléka már idős, elavult, az évek során elhasználódott. A bútorok többsége már 40-50 éves (sőt, esetenként lehet, hogy azon túli is, de eredetük azon túl nem követhető), nem felelnek meg a mai kor elvárásainak. Sok eszköz már nem hiteles, így a pácienseknek nem tud a doktor és a védőnő hiteles adatokkal szolgálni. Jelen pályázat keretében a mellékletben szereplő eszközöket kívánjuk beszerezni. A fejlesztés hatására az ellátás színvonala nagymértékben javul a korszerű eszközöknek köszönhetően. A komfortosítás érdekében új berendezéseket, bútorokat szerez be a pályázó. A fejlesztés eredménye magánrendelésben nem kerül hasznosításra! A fejlesztés hozzájárul a hozzáférésben tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentéséhez (épület- és eszközállomány hiányosságainak kezelése), valamint az adott településeken a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség növeléséhez. Célként fogalmazódik meg az alapellátásban a háziorvos kapuőri szerepének megerősítése, a betegek alapellátáshoz kapcsolódó bizalmának és kötődésének fejlesztése is.

Konzorcium vezető: Kaposszekcső Község Önkormányzata

Konzorciumi tag: Csikóstőttős Község Önkormányzata

Támogatás összege:81.172.321 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt kezdő dátuma: 2017.07.01

Projekt befejezésének dátuma: 2018.09.31.

« Vissza a hírek listájához

« Vissza az előző oldalra

Ugrás a fejlécre
Ugrás a navigációra