Hatályos önkormányzati rendeletek

4 / 1994. ( V.2. ) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú viziközművekből szolgáltatott ivóvíz és a szennyvízelvezetés és tisztítás díjainak megállapításáról (41984 bájt)

5 / 1999. ( IV.12. ) önkormányzati rendelete a mezőőri járulék megállapításáról (37376 bájt)

2 / 2000. ( II.15.) önkormányzati rendelete a község jelképeinek alapításáról és használatuk rendjéről (50176 bájt)

7 / 2000. ( X.12. ) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről (58880 bájt)

10 / 2000. ( XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról (239616 bájt)

3 / 2001. ( II.16.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (92672 bájt)

8 / 2003. (VI.19.) önkormányzati rendelete a parlagfű írtásáról (39936 bájt)

11 / 2004. ( IX.16. ) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről (50688 bájt)

2 / 2004. ( II.5. ) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól (90112 bájt)

9 / 2004. ( IV.29. ) önkormányzati rendelete a Kaposszekcsői Háziorvosi Körzetről (29184 bájt)

10 / 2006. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról (74240 bájt)

7 / 2006. ( IV.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (51712 bájt)

9 / 2006. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati elismerő címekről (78319 bájt)

6 / 2008. ( IV.30. )önkormányzati rendelete kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről (48640 bájt)

5 /2010. ( IV.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi térítési díjak és az élelmezési nyersanyag norma megállapításáról (78848 bájt)

10/2011. ( IV.28. ) önkormányzati rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről (73216 bájt)

11/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi események lebonyolításával összefüggő díjakról (51200 bájt)

2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete vagyonáról, vagyonával való tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (119296 bájt)

8 / 2013. (XII.19.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (95744 bájt)

9/2013. (XII.19.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (59904 bájt)

5 / 2014. ( VIII.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (28053 bájt)

6/2014. (VIII.27. ) önkormányzati rendelete a gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról (16072 bájt)

1 / 2015. (II.19.) rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól (52792 bájt)

4 / 2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról (21525 bájt)