A képviselőtestület tagjai

1. Csapó GyulánéCsapó Gyuláné
Tisztség :
polgármester
Foglalkozás : vállalkozó
Mandátum kezdete : 2006.
E-mail : csapogyulane1959@gmail.com

Csapó Gyuláné vagyok, születésem óta élek a településen. Itt alapítottam családot, s itt indítottuk el 1993-ban családi vállalkozásunkat.

Lokálpatriotizmusom erős, falumhoz mindig lojális voltam, vagyok és leszek a jövőben is. Az elmúlt évek alatt a gazdasági válság és az önkormányzati alulfinanszírozottság, valamint a helyben ellátandó önkormányzati feladatok folyamatos változtatása ellenére is, községünk gazdasági helyzete stabil, nem adósodtunk el, nincs hitelállományuk, kifizetetlen számláink. Költségvetésünket a takarékos gazdálkodás a működés biztonsága és a folyamatos fejlesztés jellemezte.

Ajánlom az eddig és a jövőben is végzendő tisztességes, becsületes munkámat a képviselőtestülettel egyetemben a falu lakosságának javára. Vallom, hogy az önkormányzatiság csak is csapat munka lehet.

A teljesség igénye nélkül az alábbi feladatok megoldását tartom fontosnak:

 • a megkezdett vízrendezést folytatni kell a falu és a Liget lakótelep területén
 • utak, járdák felújítása
 • falusi arculat kialakítása
 • Liget ltp 1. előtt felnőtt-gyermek rekreációs tér kialakítása.
 • orvosi rendelő akadálymentesítése.
 • az iskola régi szárnyának felújítása pályázat útján
 • az iskola udvarrendezést
 • 20x40-es műfüves sportpálya kialakítása
 • egy helyi tárgyi értékeket felhalmozó gyűjtemény összeállítása, bemutatására méltó hely kialakítása
 • a civil szervezetekkel és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal szoros együtt működés
 • Új építési telkek kialakítása

Hiszem egy település akkor marad életképes , ha a fiatalok helyben maradnak illetve a vonzerőnek köszönhetően egyre többen községünkben telepednek le !

 

2.Löblné Egyed Ilona

Löblné Egyed Ilona

Tisztség: alpolgármester
Foglalkozás: pedagógus
Mandátum kezdete: 2006
E-mail: loblnegyed.ilona@gmail.com

Löblné Egyed Ilonának hívnak. 1958-ban születtem Győrben. Gyermekkorom és iskolai éveim Mágocson töltöttem. A kaposvári Tanítóképző Főiskolán szereztem diplomát, s egykori tanárom, Tóth László segítségével kerültem Csikóstőttősre, majd hamarosan Kaposszekcsőre tanítani. 21 éves voltam ekkor. Itt dolgoztam és dolgozom is azóta, s ide is házasodtam. Férjem, Löbl Ottó gépkocsivezető. Kaposszekcsőn dolgozik a Schein Orthopädie Service Ungern Kft-nél. Egy lányunk van, Eszter, aki rajz- vizuális kommunikáció mestertanárként, valamint művészeti menedzserként diplomázott és jelenleg a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Művészettörténeti Szakágán dolgozik. Összetartó, tevékeny, kreatív családnak tudhatom a sajátom. A „második családom” az osztályom. 4 év egy alsó tagozatossal szoros köteléket eredményez, s szerencsés vagyok, hogy ezek a gyerekek azok, akik évek múltán is boldogan újságolják hová jutottak, ha találkozunk az utcán. De nem csak a gyerekekkel van ez így.

Az emberek, a falu lakói már a kezdetektől fogva bizalommal fordultak hozzám, s ez máig sem változott. Nyolc éve már hogy képviselőként is bizalmat szavaztak nekem. Ez alatt az idő alatt sok minden történt. Mivel az iskolában dolgozom, s mellette a Kaposszekcsői Önkormányzat képviselője vagyok, s 4 éve alpolgármesterként is bizonyíthatok, egyfajta összetartó kapocs lettem a két intézmény, azaz az iskola és az önkormányzat között. (Annak ellenére is, hogy az iskola már nem az Önkormányzat fennhatósága alá tartozik). Talán ez a legnagyobb kihívás. Néha nehéz dolgom van az ellentétek elsimításával, a két fél érdekeinek képviseletével és azok egy, közös útra terelésével. Iskolánk már tagintézmény (amit én rendkívül sajnálok, hiszen túlzás nélkül állítom, hogy az életem az iskoláról szól), de már Dombóvárhoz tartozunk. Ennek ellenére az Önkormányzat ugyanúgy ahogy régen, támogatja azt, s igyekszik minél nagyobb mértékben azon munkálkodni, hogy ez a változás semmiféle kárt sem okozzon a falunak.

Tanító vagyok, osztályfőnök, alsós munkaközösség vezető, s programom zöme erre is épül, ám mindemellett sokrétű is.

Fontosnak tartom a tehetséggondozást. Szeretném azt elérni, hogy azok a gyerekek, akik kitűnnek valamiben, mondjuk tanulmányi eredményben, sportteljesítményben, rajzolásban vagy egyéb másban, azokat támogassuk, jutalmazzuk. Azt szeretném, ha ezek a tanulók megmutatnák a falu lakóinak hogy miben jók, hogy bíztatást nyerjenek tőlünk, hogy felnőtt korukban elmondhassák büszkén hogy a falu lakói ők is, és mindig emlékezzenek arra a községre ami támogatta és segítette őket.

A nyolc év során is igyekeztem ennek eleget tenni, minden műsorba, rendezvénybe bevontuk a gyerekeket, a szülőkkel karöltve. Mellettük nagy segítségemre volt a Közösségi ház, Nagyné Tóth Erzsébet, a munkatársaim, a szülők, a családom. Együtt igyekeztünk szebbé varázsolni a falut, színesíteni a közösségi életet. Ezt szeretném folytatni, hiszen ezek nélkül a dolgok nélkül a falu üres és szürke.

Fontosnak tartom a német és szlovák testvérkapcsolatok további ápolását. Szeretném, ha minél több gyerek kijutna külföldre, hogy megismerkedhessen az ottani élettel, kultúrával, szokásokkal. Falunk rengeteg dolgot köszönhet a Felsőszeli és főleg a bietigheimi testvértelepüléseknek. Ezeket a kapcsolatokat ápolnunk kell továbbra is. Ennek egyik módja az, hogy vendégeinknek és a szekcsőieknek közös programokat szervezünk.

És mindebben nem tudtam volna részt venni ilyen nagy mértékben, ha nem vagyok önkormányzati képviselő.

Pár éve nagy álom teljesült: Megépült az új óvodánk. Az EU-szabványoknak megfelelő, hatalmas épület sok szülő álma volt.

A falulakók nagy örömére megtörtént a járdák betonozása is. Bár ezen a területen még sok a tennivalónk. Az Önkormányzat mindig igyekezett és eztán is igyekezni fog kihasználni pályázati forrásokat. Büszkén mondhatom, hogy önkormányzatunknak mindig voltak tartalékai, s ezt a pozitív mérleget szeretnénk fenntartani a továbbiakban is.

Bizonyára feltűnt mindenkinek hogy többes számban beszélek. Hogy miért? Mert mindezt nem egyedül csináltam és csinálom. A 8 év alatt a képviselőtársaimmal remekül tudtam együtt dolgozni. Persze voltak vitáink, de hol nincsenek? J Ha létrejön valami, legyen az egy óvodaépület vagy csupán egy falunapi rendezvény – soha nem egy ember munkájának eredménye az. Ez egy közösség tette, aminek én a része vagyok és remélem az is maradok.

És most azt szeretném elmondani mire vagyok a legbüszkébb. Nyolc éven át azt tapasztaltam, hogy az emberek bizalommal fordultak hozzám. Mentem az utcán, a munkahelyemre, buszra, vagy csak sétáltam és megállítottak (állítanak) és bizalommal, a segítség reményével mondták el nekem panaszaikat. Mindig továbbítottam a kéréseket. Persze volt, hogy nem tudtam segíteni, csupán azzal hogy ezt az Önkormányzat tudtára adtam, de úgy gondoltam, ha mással nem, de ezzel is tettem egy lépést a probléma megoldásához. Persze amikor ez pozitív eredménnyel járt, az még nagyobb sikerélmény volt.

Persze mindez csak egy töredék abból, amit szeretnék még elérni, megvalósítani, amiben szeretnék részt venni, természetesen sok minden „menet közben” alakul, derül ki.

 

3.Badáczy-Csiba Zsuzsanna

Badáczy-Csiba Zsuzsanna

Tisztség: képviselő
Foglalkozás: vállalkozó
Mandátum kezdete: 2014
E-mail: badaczycsiba@gmail.com

Badáczy-Csiba Zsuzsanna vagyok, 35 éves, születésem óta kaposszekcsői lakos. Házas, két kislány édesanyja. Férjem is kaposszekcsői származású, aki több mint 20 év távollét után házasságkötésünkkor szívesen tért vissza településünkre. Ő rendőr, a Tamási Rendőrkapitányságon hivatalvezető. Én alapvégzettségemet nézve terület-, településfejlesztő geográfus vagyok, mely képesítést a Pécsi Tudományegyetemen szereztem. Ezek után több szakirányú képzésen vettem részt. Egyetemi éveimet követően első kislányom születéséig a Liget lakótelepen lévő Innovációs Központban voltam először projektmenedzser, majd intézményvezető. Azóta itthonról végzem pályázatírói, projektmenedzseri, illetve terület-, településfejlesztési tanácsadói tevékenységemet.

A település számára szerintem fontos, elvégzendő tevékenységeket hosszan lehetne sorolni, de ezek megvalósítása nagyban múlik a jó időzítésen, illetve az anyagi és támogatási kereteken. Emiatt ezek felsorolása helyett fontosabbnak tartom, hogy szerintem Kaposszekcső szerencsére még nem mutatja a vidék általános arcát. Itt még nincsenek megbomlóban a személyes kapcsolatok, itt még nem jellemző az elnéptelenedés. Ugyan sok fiatal költözik el, vagy nem jön vissza tanulmányai után, de folyamatosak a beköltözések, s több életképes, stabil vállalkozás működik a településen. Ez is azt mutatja, hogy az általános magyar vidékhez képest kedvezőbb helyzetben vagyunk, ugyanakkor még számos kiaknázatlan lehetőség áll előttünk. Kaposszekcsőnek mindig húzó ereje volt a környezetében, de továbbra is innovatívnak, fejlettnek és környezete számára példamutatónak kell lennie, amihez az eddigihez hasonló stabil, felelősségteljes gazdálkodás szükséges, melyhez lehetőség szerint ki kell használni az állami és uniós támogatásokat. Véleményem szerint a település jövőjének kulcsa az idősek tapasztalatából kiindulva a fiatalokra való alapozás, illetve a vállalkozások kedvező, élhető környezetének megteremtése. A település vezetősége eddig is erre törekedett, melyek megvalósítása hatalmas munka, egy nagy, évekkel ezelőtt elkezdett csapatmunka, aminek örülök, s köszönöm, hogy immár én is – remélem, hasznos – résztvevője lehetek.

 

4. Papp Nándor.JPG

Papp Nándor

Tisztség: képviselő, ügyrendi bizottsági elnök
Foglalkozás: Mezőgazdasági Zrt. elnöke
Mandátum kezdete: 1990
Email: pappnandor44@freemail.hu

Papp Nándor vagyok, 1944-ben születtem Magyarszéken. A Gödöllői Agráregyetemen 1968-ban végeztem, azt követően 1969. január 1-től a Kaposszekcsői Mezőgazdasági Szövetkezet, illetve a jogutód Zrt tagja, illetve dolgozója vagyok. Az elmúlt 45 évben ez volt az első és egyetlen munkahelyem. Különböző beosztásban dolgoztam: üzemgazdász, növénytermesztési ágazatvezető, főagronómus és 26 éve vagyok a gazdaság igazgatóságának elnöke. Szakképzettségem okleveles agrármérnök, vállalatgazdasági szakmérnök, mérlegképes könyvelő, adótanácsadó.

1980 óta vagyok a helyi önkormányzat képviselője, négy évig voltam a Tolna megyei Közgyűlés tagja, a gazdasági Bizottság elnöke. Tizennégy éve vagyok a Dombóvári Ipari Park ügyvezetője, társadalmi munkában látom el e megbízatást. Harmincöt éve elnöke vagyok a Sásdi Baranya csatorna menti Vízgazdálkodási Társulat Ellenőrző Bizottságának. A felsorolt tisztségekért tiszteletdíjat, fizetést nem vettem fel.

A jövőben főbb tennivalók a település életében:
- A község szakszerű üzemeltetése (hivatal, iskola, óvoda, egészségügy, civil szféra)
- Járdák, utak javítása, felújítása
- Tájház, falumúzeum létrehozása
- Az iskolánál műfüves pálya kialakítása
- Liget lakótelepen út és parkoló építés, aszfaltozás
- Új házhelyek kialakítása

szabó zoltán


Szabó Zoltán

Tisztség: képviselő
Foglalkozás: vállalkozó
Mandátum kezdete: 2014.
E-mail: dovas@t-online.hu

Szabó Zoltánnak hívnak, születésemtől Kaposszekcsőn élek. Iskoláim befejezése után pár évig a kaposszekcsői Sziko-Petrol Kft.-nél dolgoztam. 1998-tól a kaposszekcsői székhelyű, de dombóvári telephelyű DOVAS Kft-nél az édesapám által alapított családi vállalkozásunkban dolgozom, melynek később a vezetését is átvettem.

2004-óta Rózsa utcában lakunk a feleségemmel, aki jelenleg az iskolában dolgozik gazdasági ügyintézőként. 2006-ban született Gergő fiúnk, majd 2010-ben Hédi lányunk. Mindkettő gyermekünk óvoda és iskola választásánál fontosnak tartottuk a kaposszekcsői kötődést.

Megválasztásom esetén képviselői munkámban a falu érdekeit szem előtt tartva fogok dolgozni. Helyes döntésekkel szeretném segíteni Kaposszekcső fejlődését.

Terveim közt szerepel:
- Pénzügyi stabilitás fenntartása.
- 40 x 20-as műfüves futballpálya építése.
- Falumúzeum, értéktár létrehozása.
- A Kossuth utca aszfaltozása.
- Kerékpárút építésének folytatása Vásárosdombó felé.
- Óvoda és iskolaudvar fejlesztése.
- Csapadékvizek elvezetésére végleges megoldás, a jelenlegi árkok karbantartása.

Ezen célok megvalósítását pályázati források kihasználásával tervezem.

6. Szőcs Zoltán.jpg


Szőcs Zoltán

Tisztség: képviselő
Foglalkozás
: agrármérnök, vállalkozó
Mandátum kezdete: 2002
E-mail: zszocs01@t-online.hu

Képviselőként a következő dolgok megvalósulásáért dolgoznék szívesen :
- felelős gazdálkodás, stabil pénzügyi helyzet
- vállalkozások számának bővítése az ipari parkban, valódi munkahelyekre van szükség
- megújuló energiaforrások alkalmazása, a falu tulajdonában lévő épületeknél
- tájház kialakítása, a múlt megőrzése a jövő számára
- a falu központjában egy több funkciós sportudvar kialakítása
- ifjúsági klub megvalósítása a fiatalok részére, ahol hétvégeken kulturált körülmények között tudják a szabadidejüket eltölteni
- iskolánk jelenleg nem önkormányzati hatáskörben működik, de a továbbiakban is támogatni kell, mert a jövőnk záloga
- hagyományink megőrzése mellett, a falu rendezvények újra gondolása, megújítása.

Azt tartom a legfontosabbnak, hogy a faluban meglegyen a békesség és az összetartozás ereje és akkor Kaposszekcsső fejlődni fog.

7. Vercse László.JPG

Vercse László

Tisztség: képviselő
Foglalkozás: üzemeltetési koordinátor
Mandátum kezdete: 1998
E-mail: vercse4@freemail.hu

Családom felmenői már nagyon rég, sok generáció óta Kaposszekcsőn éltek és dolgoztak. Én is Kaposszekcsőn jártam általános iskolába, aztán Dombóváron szakközépiskolában, majd Dunaújvárosban főiskolába. A vasútnál dolgoztam 1978 óta. Jelenleg a Rail Cargo Hungaria Zrt-nél, mely vasúti árufuvarozást végző vállalat vagyok területi üzemeltetési koordinátor.

1998 óta tizenhat éve vagyok képviselő falunkban, és örülök, hogy sok olyan fejlesztést tudtunk ez idő alatt elvégezni Kaposszekcsőn, mely a lakóság érdekét szolgálta, és élhetőbbé tette településünket. Ezek a fejlesztések mindig azon múltak, hogy az adódó lehetőségeket józanul, megfontoltan gondolkodó testület ki tudta használni. Remélhetőleg a következő időszakban is így lesz. Én mindig a többség, és a településünk érdekét próbáltam és kívánom eztán is képviselni.

Álmaim, terveim vannak – nagyobb iskolaudvar, benne műfüves pálya; kerékpárút Vásárosdombó felé; orvosi rendelő környékének rendbetétele; vízelvezető árkok burkolása, cementlapozása; stb. - de a jövőben elvégezhető beruházások, fejlesztések nagyon függnek attól, hogy az adódó lehetőségekkel, pályázatokkal hogyan élünk, önerőt mihez tudunk biztosítani.

Azt szeretném, ha Kaposszekcsőn elégedett, boldog lakosok élnének.

 

Csapó Gyuláné Polgármester

Foglalkozása: ügyvezető

Mandátum kezdete:2006

E-mail : csapogyulane@gmail.com

 

Csapó Gyuláné vagyok, születésem óta élek a településen. Itt alapítottam családot, s itt indítottuk el 1993-ban családi vállalkozásunkat.

Lokálpatriotizmusom erős, falumhoz mindig lojális voltam, vagyok és leszek a jövőben is. Az elmúlt évek alatt a gazdasági válság és az önkormányzati alulfinanszírozottság, valamint a helyben ellátandó önkormányzati feladatok folyamatos változtatása ellenére is, községünk gazdasági helyzete stabil, nem adósodtunk el, nincs hitelállományuk, kifizetetlen számláink. Költségvetésünket a takarékos gazdálkodás a működés biztonsága és a folyamatos fejlesztés jellemezte.

Ajánlom az eddig és a jövőben is végzendő tisztességes, becsületes munkámat a képviselőtestülettel egyetemben a falu lakosságának javára. Vallom, hogy az önkormányzatiság csak is csapat munka lehet.

A teljesség igénye nélkül az alábbi feladatok megoldását tartom fontosnak:

- a megkezdett vízrendezést folytatni kell a falu és a Liget lakótelep területén

- utak, járdák felújítása

- falusi arculat kialakítása

- Liget ltp 1. előtt felnőtt-gyermek rekreációs tér kialakítása.

- orvosi rendelő akadálymentesítése.

- az iskola régi szárnyának felújítása pályázat útján

- az iskola udvarrendezést

- 20x40-es műfüves sportpálya kialakítása

- egy helyi tárgyi értékeket felhalmozó gyűjtemény összeállítása, bemutatására méltó hely kialakítása

- a civil szervezetekkel és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal szoros együtt működés

- Új építési telkek kialakítása

Hiszem egy település akkor marad életképes , ha a fiatalok helyben maradnak illetve a vonzerőnek köszönhetően egyre többen községünkben telepednek le.!

« Vissza az előző oldalra

Ugrás a fejlécre
Ugrás a navigációra